Schoolreglement

Een pedagogisch project is een geheel van fundamentele uitgangspunten dat door een school wordt vastgelegd. Met andere woorden het pedagogisch project is het fundament van onze school, daarop bouwen we een visie uit om onze school, onze onderwijsorganisatie vorm te geven. Het is het kader waarin wij als school willen werken en het geeft informatie over onze pedagogische en onderwijskundige methodes. Tegelijkertijd verwoorden we ons engagement naar het schoolteam, naar ouders, naar leerlingen. Hier staan wij voor, hier willen wij voor gaan. Dit pedagogisch project mag geen dode letter zijn, maar het moet voelbaar leven op school.

Schoolreglement 2020-2021, klik hier . Dit bevat de omschrijving van het pedagogisch project en engagementsverklaring, algemene informatie over onze school, een algemene tekst over het reglement, het reglement leerlingenvervoer en de bijdrageregeling schoolkosten.

Update Sept 2020 Reglement Leerlingenvervoer: Hier