Van harte welkom

DOEL:                                                                                                                                                 
Het doel van de ouderraad is:

  • het bevorderen van de samenwerking tussen de ouders en de school
  • het meewerken aan de opvoeding van onze kinderen in de geest van de school          
  • de belangen van de ouders verdedigen.

KERNTAKEN:                                                                                                                                     
Om dit doel te bereiken wil de ouderraad:

  • alle ouders informatie geven over het schoolgebeuren en haar eigen werking
  • activiteiten organiseren, zodat de ouders elkaar en de school leren kennen
  • de school in overleg met het schoolteam ondersteunen, zowel financieel als door hulp te bieden
  • de inspraak van de ouders in het schoolbeleid in goede banen leiden, onder andere door de schoolraad te adviseren.

WERKING:                                                                                                                                          
Minimum 3 vergaderingen per schooljaar
Maximum 2 per trimester.