Doelstelling

De doelstelling van OV2 is leerlingen voorbereiden op een later leven in een  beschermde leefwereld en een beschermd arbeidsmilieu.

Een beschermde leefwereld kan zijn:

– thuis

– een tehuis voor werkende volwassenen

– begeleid zelfstandig wonen

Een beschermd arbeidsmilieu kan zijn:

– een beschutte werkplaats

– begeleid werken (onbezoldigd enkele uren of dagen per week gaan werken in

    het gewone arbeidsmilieu).

– een dagcentrum in combinatie met begeleid werken

– heel soms in het normaal economisch circuit (NEC)

OV 2 wordt opgesplitst in twee fasen:

– fase 1: 3 tot 4 leerjaren (van 13 jaar tot minstens 16 jaar)

– fase 2: 3 tot 4 leerjaren (vanaf 16 jaar)

Zowel in de eerste fase als in de tweede fase worden de vakken opgedeeld in twee grote groepen:

– ASV: algemene en sociale vorming

– BGV: beroepsgerichte vorming


Leerinhouden en methodes zijn verschillend.

In onderstaand pdf document kan je een overzicht krijgen van de verschillende lessen of vakken die in OV2 aan bod komen: