Programma

Algemene en sociale vorming (12 uren): er wordt gewerkt rond drie thema’s: wonen, werken en vrije tijd. Dit alles om later zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren in onze maatschappij. Het programma bestaat uit:

– 2 uur godsdienst

– 2 uur lichamelijke opvoeding

– 8 uur levensvorming (wonen, werken, vrije tijd)

Beroepsgerichte vorming (20 uren): naast het aanleren van vaardigheden en technieken wordt er hard gewerkt aan het ontwikkelen van een goede werkhouding. Het programma:

– Cleaning & Catering

– keramiek

– houtbewerking

– naad

– zeefdruk

– arbeidstraining (op school en in de beschermde werkplaats)

– werkactiviteiten

Als leerlingen voldoende arbeidsvaardigheden en arbeidsattitudes verworven hebben worden ze aangemeld voor stages.

Individueel transitieplan (ITP)

Vanaf de tweede fase worden de leerlingen in hun traject verder ondersteund door een individueel transitieplan (ITP), waarbij het doel is de overgang van de school naar de arbeidsmarkt op een duidelijke manier te begeleiden en de kansen van de individuele leerling te kennen en te bevorderen. In het ITP  worden doelstellingen geformuleerd in functie van het transitieproces naar de arbeidsmarkt. 

Bij de verdere uitvoering van zijn individueel transitieplan wordt de leerling geholpen door een transitiecoach en een transitieteam.