Programma

Algemene en sociale vorming (16 uren): deze vorming heeft tot doel de leerlingen voor te bereiden op het latere leven, om op een maximale manier te kunnen deelnemen aan het maatschappelijke leven. Het aanbod bestaat uit:

– 2 uur godsdienst

– 1 uur computerinitiatie

– 1 uur relationele en seksuele vorming

– 3 uur lichamelijke opvoeding

– 2 uur taal

– 2 uur rekenen

– 1 uur actualiteit

– 3 uur maatschappelijke vorming (thema & actualiteit)

– 2 uur levensscholing (gebruik openbaar vervoer, winkelen, …)

Beroepsgerichte vorming (16 uren): deze vorming is gericht op een maximale ontwikkeling van psychomotorische vaardigheden en arbeidsattitudes en bestaat uit:

– arbeidstraining

– huishoudelijke activiteiten

– houtbewerking

– naad

– polyvalente technieken

In de eerste fase besteden we veel aandacht aan leefregels en attitudes. We vinden het belangrijk om onze leerlingen een positieve leef-, leer- en werkhouding bij te brengen.