Doelstelling

De doelstelling van OV 1 is leerlingen voorbereiden op een later leven in een beschermde leefwereld en een beschermd bezigheidsmilieu.

Een beschermde leefwereld (wonen) kan zijn:

– thuis

– een tehuis voor niet werkende volwassenen (bezigheidstehuis)

– beschermd wonen

– begeleid wonen

– wonen onder begeleiding van een particulier (WOP).

Een beschermd bezigheidsmilieu kan zijn:

– thuis

– een dagcentrum (waar een zinvolle dagbesteding wordt aangeboden)

– een dagcentrum in combinatie met begeleid werken (onbezoldigd enkele uren of

  dagen per week gaan werken in het gewone arbeidsmilieu)

– privé-initiatieven die zinvolle dagbesteding aanbieden.

Programma

Daartoe voorzien we in OV1  een aanbod dat gericht is op een maximale zelfontplooiing en een zo groot mogelijke redzaamheid. Vanzelfsprekend houden we hierbij rekening met de ontwikkelingsmogelijkheden van onze leerlingen.

Om de leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op de toekomst wordt het volgende aanbod voorzien:

– redzaamheid

– communicatie

– vrijetijdsbesteding

– werkvaardigheden

– sociale vorming

Wij proberen dit op een zo levensgericht mogelijke manier te doen.

In onderstaand pdf document kan je een overzicht krijgen van de verschillende lessen of vakken die in OV1 aan bod komen: