Ondersteuning

Om leerlingen zo veel mogelijk kansen te geven op een maximale ontwikkeling kan er beroep gedaan worden op verschillende medische, psychologische en paramedische disciplines.
Deze werken klasondersteunend en slechts in uitzonderlijke gevallen wordt er individueel met een leerling gewerkt.
 

1.Orthopedagoge

De orthopedagoge ondersteunt, stimuleert en coördineert het cyclisch proces van handelingsplanning en de organisatie van de klassenraden.

De ortho verricht klasobservaties, psychologisch of pedagogisch-didactisch onderzoek en koppelt haar bevindingen regelmatig terug naar leerkrachten en/of ouders.

De ortho kan ook deelnemen aan overleg met externe diensten aangaande deze leerlingen.
 

2.Logopedie

Logopedie in onze school dient om leerlingen te stimuleren op vlak van taal, tijdstructuratie, communicatie, lezen en schrijven, ….

Door middel van screening wordt bij elke nieuwe leerling nagegaan op welk niveau de leerling functioneert en of er aandachtspunten of zorgvragen zijn.
 

3.Kinesitherapie

Kinesitherapie in onze school dient om leerlingen zo optimaal te stimuleren op het vlak van motoriek en psychomotoriek.

Door middel van screening wordt bij elke nieuwe leerling nagegaan op welk niveau de leerling functioneert en of er aandachtspunten of zorgvragen zijn.
 

4.Ergotherapie

Ergotherapie in onze school heeft als doel de leerlingen te begeleiden en te behandelen naar een zo zelfstandig functioneren in het dagdagelijkse bezigheden. Er wordt vooral functioneel toekomstgericht gewerkt.

Door middel van screening wordt bij elke nieuwe leerling nagegaan op welk niveau de leerling functioneert en of er aandachtspunten of zorgvragen zijn.
 

5.Verpleging

De verpleegkundige staat in voor de algemene gezondheid van de leerling, zowel op lichamelijk als op psychisch vlak.

Dit betekent dat de verpleegkundige vooral werkzaam is op volgende terreinen:

 • bij ziekte of ongeval worden bij de leerling de eerste zorgen toegediend en bij ernstig letsel wordt er naar een ziekenhuis gegaan
 • toedienen en opvolgen van medicatie bij epilepsie en andere aandoeningen
 • medisch dossier bijhouden van elke leerling
 • leerlingen begeleiden tijdens het preventief schoolonderzoek
 • helpen bij het aanleren van hygiënische verzorging, o.a. douchen, tanden poetsen.
   

6.Verzorging

In onze school werken enkele kinderverzorgsters. Zij staan alle momenten van de dag klaar om hulp en ondersteuning te bieden daar waar nodig:

 • ochtendtoezicht
 • begeleiden van reftersituatie
 • klasbegeleiding tijdens extra-muros-activiteiten
 • klasbegeleiding ter ondersteuning van de leerkracht tijdens lesactiviteiten

 •  

7.Begeleidingsteam

Het begeleidingsteam in onze school heeft als opzet steun of hulp te geven aan leerkrachten of leerlingen in situaties die dreigen te ontsporen. Het maakt deel uit van het positief handelingsplan dat gericht is op het versterken van een positieve leef-, leer- en werkhouding.

Het schoolgebeuren is een groepsgebeuren waar zich interacties afspelen tussen de leerkracht en de leerling(en) en tussen de leerlingen onderling. Voor een ordevol verloop van het schoolleven worden er een aantal gedragsregels en afspraken gehanteerd. Ongeacht de ‘gewone pedagogische middelen’, kunnen er zich situaties voordoen waarin deze middelen niet meer voldoende zijn en er een soort ‘crisissituatie’ ontstaat. In dergelijke situaties is het raadzaam om hulp van derden in te roepen. Op zo’n momenten staat het begeleidingsteam ter beschikking.

Leerlingen die het ‘moeilijk’ hebben en leerlingen die storend en/of ontoelaatbaar gedrag vertonen tijdens het lesgebeuren of op de speelplaats worden opgevangen door het begeleidingsteam. Zij krijgen de kans om tot rust te komen en terug te blikken op wat er gebeurd is. Samen wordt er gezocht naar een oplossing: waar is het misgelopen, hoe kan het in de toekomst anders, wat kan ik doen om het goed te maken? De bedoeling is er sterker uitkomen.