Missie

BuSO De Ark is een school van het Centraal Katholiek Schoolbestuur Van Antwerpen.
Onze school biedt vanuit een christelijke inspiratie en binnen de Antwerpse context  buitengewoon secundair onderwijs en zorg op maat aan op een pedagogische en maatschappelijk verantwoorde wijze. We ondersteunen de missie van het CKSA.

In onze school bieden we onderwijs aan van het type 2 en 9 in opleidingsvorm 1 en 2. Onderwijs op maat aan jongeren die door een doorverwijzende instantie werden aangeraden een traject in het buitengewoon onderwijs te volgen.

In relatie met de samenleving. 

Visie

Een pedagogisch project – algemeen

Een pedagogisch project is een geheel van fundamentele uitgangspunten dat door een school wordt vastgelegd. Met andere woorden is het pedagogisch project het fundament van onze school, daarop bouwen we een visie uit om onze school, onze onderwijsorganisatie vorm te geven. Het is het kader waarin wij als school willen werken en het geeft informatie over onze pedagogische en onderwijskundige methodes.

Tegelijkertijd verwoorden we ons engagement naar het schoolteam, naar ouders, naar leerlingen. Hier staan wij voor, hier willen wij voor gaan. Dit pedagogisch project mag geen dode letter zijn, maar het moet voelbaar leven op school.

Voor een meer volledige info rond onze visie gelieve onderstaand pdf document te downloaden: Visie BuSO de Ark