Search
× Search

Inschrijven

Een woordje uitleg bij aanmelden en inschrijven voor het schooljaar 2020-2021 
 

Stap 1: aanmelden voor onze school via de link hieronder
Je hebt hiervoor een computer nodig met internet. De aanmeldingsperiode loopt van 27 april 9.00 uuur tot en met 15 mei 17.00 uur. Na dit tijdstip kun je de leerling niet meer aanmelden. 
De plaatsen worden toegekend op basis van 5% chronologie en 95% toeval.
Dit wordt door een externe computer (server) bepaald.
Om aan te melden heb je het rijksregisternummer van de jongere nodig. Dit vind je op de Kids-ID van je kind, op de identiteitskaart of op een klevertje van de mutualiteit. 

 

Stap 2: toewijzing
Voor de start van de inschrijvingsperiode zal je via e-mail (of via de post als je geen mailadres opgaf) een bericht van toewijzing (je ticket voor inschrijving) en/of een bericht van rangschikking op de wachtlijst ontvangen. Je hoort van ons ten laatste op 3 juni 2020. 

 

Stap 3: inschrijving in de school
Van 8 tot en met 26 juni 2020, na afspraak of in overeenstemming met de coronamaatregelen en volgens de richtlijnen van de school. Met een ‘ticket voor inschrijving’ ga je tijdens de inschrijvingsperiode naar de school. Indien je je kind niet inschrijft tijdens de inschrijvingsperiode, dan vervalt je ticket. 
Wat doen met een bericht van rangschikking op de wachtlijst? Je plaats op de wachtlijst is automatisch gereserveerd, je hoeft niets te doen. Je wordt door de school gecontacteerd als er een plaats vrijkomt. Dit gebeurt in volgorde van de plaats op de wachtlijst. 

 

Stap 4: vrije inschrijvingsperiode
Vanaf maandag 8 juni 2020 Tijdens deze periode is inschrijven op de school toegelaten zonder ticket. 
De vrije plaatsen op dat moment kan je lezen op onze website. 

 

Meer uitleg nodig?
Neem gerust contact op met onze school of met je CLB. 

Opgelet!

 • Elke school heeft haar eigen aanmeldingssysteem. Je kunt dus niet binnen één systeem kiezen voor meerdere scholen. Kies je meerdere scholen, dan moet je je kind ook meerdere keren aanmelden. 
 • Voor een inschrijving in het buitengewoon onderwijs heeft je kind een verslag nodig opgemaakt door het CLB. Zonder (voorlopig) verslag kan je je kind niet inschrijven. 

Heb je een klacht? 

Heb je een klacht, contacteer dan als stap 1 de directie van onze school.
Als stap 2 kan je een klacht indienen via https://nl.surveymonkey.com/r/klachtenLOPAntwerpen

Je klacht wordt dan behandeld door de disfunctiecommissie in de schoot van het lokaal overlegplatform Antwerpen secundair onderwijs. 

 

Hier kan je zien:

Hoeveel vrije plaatsen er zijn.

Voor welke groep je de leerling moet aanmelden.

 

Hier kan je aanmelden.

 

 

Kennismaken met de school

Als u wil kennismaken met de werking van onze school kan u telefonisch of per mail een afspraak maken voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.
We vertellen u graag over:

 • onze manier van werken
 • onze leerlingen
 • het schoolreglement
 • onze infrastructuur
 •  …

Omwille van de Corona maatregelen kunnen we geen kennismakingsbezoek in de school regelen.

Vandaar dat wij een kennismakingsfilm gemaakt hebben van zowel OV1 als OV2.

 

Film OV1

Film OV2

 

Definitieve inschrijving

De inschrijvingen gebeuren meestal door de pedagogisch coördinator.

Volgende documenten zijn nodig:

 • De identiteitskaart van de leerling.
 • Adres en telefoonnummers van ouders en eventuele andere contactpersonen (huisarts, specialisten, internaat, consulent, …)
 • Alle verslagen die kunnen helpen om een beeld te vormen van de leerling en zijn of haar mogelijkheden en noden.
 • Een voorlopig attest van het CLB met vermelding van type en opleidingsvorm.
 • Nadien wordt het officieel attest door De Ark aangevraagd bij de vorige school en bij het CLB van de vorige school. Zonder voorlopig attest kunnen we niet inschrijven.
 • Elke inschrijving gebeurt steeds onder voorbehoud van het juiste attest.

Tijdens het invullen van de inschrijvingsformulieren hebben we een uitgebreid intakegesprek. Dit om een zo goed en volledig mogelijk beeld van de leerling te krijgen.

De inschrijving is pas definitief nadat u zich als ouders schriftelijk akkoord verklaart met ons schoolreglement en pedagogisch project

Ter verduidelijking: 

Brief inschrijvingen 2020-2021 omwille van Corona maatregelen: Klik hier

Tijdlijn LOP Antwerpen Buitengewoon onderwijs: aanmelden en inschrijven voor schooljaar 2020-2021: Klik voor info

Contactpersoon

Voor informatie in verband met inschrijvingen of om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek of andere info kan u altijd terecht bij:

Ilse De Baer
Pedagogisch coördinator
03/542.39.98

Wij zijn ook aanwezig op de sociale media. Volg ons op facebook en blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes.

  

GebruiksovereenkomstPrivacybeleidCopyright 2020 door De Ark Buitengewoon Onderwijs
Back To Top